സുധീര്‍ ബാബു

(ബിസിനസ് സാഹിത്യകാരനും ഡിവാലര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്‌സ് സ്ഥാപകനുമാണ് സുധീര്‍ ബാബു. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വ്യക്തിപരം)

Posts By സുധീര്‍ ബാബു

More Posts
To Top