പി ഡി ശങ്കരനാരായണന്‍

മുതിര്‍ന്ന ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനും സ്വതന്ത്ര സാമ്പത്തിക, സമൂഹ്യ, ശാസ്ത്ര, വിദേശകാര്യനിരീക്ഷകനുമാണ് ലേഖകന്‍. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വ്യക്തിപരം

Posts By പി ഡി ശങ്കരനാരായണന്‍

More Posts
To Top